o. Kazimeirz Smoroński CSsR

Życiorys o. Kazimierza Smorońskiego C.Ss.R.
(1889-1942)

     Urodził się 18 lutego 1889 r. w Nowym Rybiu k. Limanowej. Do pierwszych klas gimnazjum uczęszczał w Nowym Sączu, a następnie w małym seminarium Ojców Redemptorystów w Tuchowie. Po ukończeniu VI klasy, 2 sierpnia 1905 r. rozpoczął nowicjat zakonny, a profesję złożył 2 sierpnia 1906 r. Po dalszych pięciu latach studiów filozoficzno-teologicznych 2 lipca 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie.

      Od 1912 do 1914 r. studiował na Biblicum w Rzymie. Wybuch wojny przeszkodził nie tylko jego wyprawie do Ziemi Świętej, ale także ukończeniu studiów biblijnych. 10 września 1914 r. osiadł w Wiedniu i opiekował się tam Polakami na uniwersytecie. Był kapelanem "Schwarzebergkaserne", spieszył również z posługą duszpasterską do kilku innych szpitali wojskowych. Głosił kazania po polsku i niemiecku, a spowiedzi żołnierzy słuchał ponadto po włosku, czesku, słowacku, słoweńsku i chorwacku. Od 9 października 1914 r. był także wolnym słuchaczem na Uniwersytecie Wiedeńskim, uczęszczając na wykłady z zakresu Pisma Świętego Po przełamaniu frontu pod Gorlicami i cofnięciu się Rosjan wrócił do Polski, do Maksymówki (1915), gdzie objął wykłady z biblistyki w seminarium redemptorystów, a greki i niektórych innych przedmiotów w ostatnich klasach małego seminarium. Był ponadto pomocnikiem prefekta (wychowawcy) seminarium. W marcu 1916 r. otrzymał od Czerwonego Krzyża odznaczenie II klasy za pracę w szpitalach w Wiedniu.
      Wydarzenia wojenne od 1917 do 1920 r. sprawiły, że razem z seminarium redemptorystów dzielił losy i często zmieniał miejsce pobytu. Od r. 1921 zaczął normalną pracę profesora seminarium w Tuchowie, przerwaną rocznym wyjazdem do Rzymu, 1923/1924, celem ukończenia studiów biblijnych i uzyskania stopnia licencjata nauk biblijnych na Biblicum. Już wówczas rozpoczął działalność pisarską, publikując najczęściej swoje artykuły w "Przeglądzie Katolickim". Jego praca dyplomowa "Et Spiritus Dei ferebatur...", opublikowana w 1925 r. w "Biblica", oraz inne artykuły sprawiły, że w tymże roku zaproponowano mu katedrę biblistyki na KUL. Od 1927 do 1933 r. był redaktorem popularnego i bardzo poczytnego czasopisma "Chorągiew Maryi". Wcześniej, bo od ok. 1920 r., zaczął prowadzić w kraju Ligę Świętości Kapłańskiej i od czasu do czasu wydawać dla niej maszynowy biuletyn. Od 1931 r. czynił starania, by "Głos Kapłański" użyczył mu miejsca na tematykę "Ligi". Śmierć jej redaktora, ks. L. Kłopotowskiego, kazała zmienić plany. Tak narodziła się idea założenia specjalnego czasopisma dla kapłanów i kleryków "Homo Dei". Ojciec Smoroński podjął się jego wydawania w 1932 r. w celu uczczenia 200. rocznicy założenia redemptorystów i kierował nim aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

      Innym polem jego działalności, obok sporych zaangażowań duszpasterskich, było prowadzenie biblioteki seminaryjnej. Dzięki niemu księgozbiór wzbogacił się o dalsze liczne i cenne dzieła, wydawnictwa czy czasopisma. Propagował również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło Dziecięctwa Jezusowego, organizował składki na potrzeby misji zagranicznych. Wybuch drugiej wojny światowej ograniczył jego działalność naukową i wydawniczą. Do przebywających za granicą czy w Wilnie współbraci pisał obszerne listy, informujące o sytuacji w Generalnym Gubernatorstwie, co nie mogło ujść uwadze niemieckich władz okupacyjnych. Niestety, o. Smoroński zlekceważył ostrzeżenie i 6 lutego 1942 r. został aresztowany. Osadzony najpierw w więzieniu w Tarnowie przeżył ciężkie pobicie, a następnie 16 kwietnia 1942 r. został wywieziony do obozu w Oświęcimiu i otrzymał nr 29706. Ponieważ zdrowie miał raczej słabe, niedługo mógł wytrzymać warunki życia obozowego. Swoją pobożnością i postawą podnosił na duchu innych więźniów. Zmarł 21 maja 1942 r. w szpitalu obozowym "z powodu dojścia wody do serca".


Cytowane za:
https://limanowa.in/wydarzenia/news;upamietnili-meczennikow,15054.html