In memoriam redemptoristarum
Provinciae Varsaviensis
qui in Deo sunt


«  SEPTEMBER »

Sancti & beati
OMNES :: Elenchus :: Novissimi :: AETAS
Benonici ::
Warszawa 1944
Styczeń :: Luty :: Marzec :: Kwiecień :: Maj :: Czerwiec
Lipiec :: Sierpień :: Wrzesień :: Październik :: Listopad :: Grudzień
C.Ss.R.
:: EXPECTANTES


[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]

[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
[29] [30]


Requiescant in pace. Amen
01.09
In Congregatione

O. Roman Wantuch (1934-2010) Lubaszowa - Szczecin (75)


O. Roman Wantuch CSSR
O. Roman Wantuch, ur. 25 września 1934 r. w Lubaszowej, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1952 r. Święcenia kapłańskie przyjął 24 sierpnia 1958 r. Zmarł 1 września 2010 r. w szpitalu w Szczecinie, w wieku 75 lat. Spoczywa w Szczecinku. Pracował w Elblągu, Toruniu, Bardzie Śląskim i Szczecinku. Był misjonarzem, duszpasterzem, ekonomem i przełożonym. W Bardzie wyremontował kaplicę górską, polską drogę krzyżową, kaplice różańcowe oraz wybudował kaplicę Ukoronowania Matki Bożej. Odznaczał się gościnnością, otwartością, poczuciem humoru, pracowitością, zmysłem praktycznym, prostotą i szczerością.Requiescant in pace. Amen

02.09
In Congregatione

O. Henryk Bernacki (1931-1997) Łękawica - Białystok (66)


O. Hneryk Bernacki CSSR
O. Henryk Bernacki, ur. 26 czerwca 1931 r. w Łękawicy, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 5 sierpnia 1950 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1957 r. Zmarł 2 września 1997 r. w Białymstoku, osiągnąwszy wiek 66 lat. Spoczywa w Tuchowie. Był dobrym misjonarzem. Pracował w Warszawie, Gliwicach i w Toruniu, gdzie głosił misje peregrynacyjne. Ponadto pełnił posługę w domach we Wrocławiu i w Zamościu. Głosił misje prawie we wszystkich katedrach diecezji polskich. Był rektorem w Warszawie na Karolkowej, we Wrocławiu, w Krakowie. Pracował także w Sekretariacie Misyjnym. Był człowiekiem pogodnym, pełnym humoru, zawsze spokojnym i opanowanym.Requiescant in pace. Amen

03.09
In Congregatione
O. Stanisław Stabrawa (1938-2022) Królówka - Charata (84)


O. Stanislaw Stabrawa C.SS.R.
O. Stanisław Stabrawa urodził się 16 lipca 1938 roku w Królówce, diec. tarnowska. Rodzicami byli Stanisław i Anna zd. Dudek. Pierwsze śluby zakonne złożył 3 maja 1956 roku, zaś śluby wieczyste w dniu 3 maja 1961 roku. Jako brat zakonny Feliks posługiwał m.in. w Gdyni, Toruniu, a także w domu generalnym w Rzymie (1971-1976). Następnie wyjechał na misje do Argentyny, gdzie pracował wśród najbardziej opuszczonej ludności w Charata i Dos de Mayo. W 1978 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego św. Józefa w La Plata. Święceń prezbiteratu udzielił mu ordynariusz Quilmes, Sługa Boży ks. bp Jorge Novak SVD (1928-2001), w dn. 21 marca 1985 roku. Po święceniach, znany jako Padre Felix, pracował w duszpasterstwie parafialnym w Villa Angela, San Pedro i Charata. W latach 1990-1993 był proboszczem i przełożonym w Charata. W latach 1999-2002 był proboszczem w San Pedro, a następnie w San Cayetano (Posadas). Przez dwa trzechlecia pełnił również urząd radnego Wiceprowincji Resistencia. Ostatnie lata swojego życia spędził w Charata, gdzie zmarł w wieku 84 lat, przeżywszy 66 lat w życiu konsekrowanym i 37 lat w posłudze misyjnej i kapłańskiej. Spoczywa w Villa Angela.Requiescant in pace. Amen

04.09
In Congregatione


Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

05.09
In Congregatione
O. Tadeusz Lasko (1935-1982) Jurków - Tuchów (47)


o. Tadeusz Lasko CSSR
O. Tadeusz Lasko, ur. 23 marca 1935 r. w Jurkowie, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1959 r. Zmarł 5 września 1982 r., w wieku 47 lat, w Tuchowie, gdzie spoczywa. Po ukończeniu Tirocinium został misjonarzem w Tuchowie, a później ekonomem. Rozbudował klasztor, uporządkował otoczenie całości zabudowań klasztornych, sanktuaryjnych i gospodarczych. Jego dziełem jest mur przykościelny oraz ambity od strony wschodniej i północnej, budynki gospodarcze, ogrodzenie wokół klasztoru łącznie z kioskami odpustowymi, piwnice przy refektarzu, hotelik oraz przedłużenie budynku klasztoru od strony południowej. Był ceniony przez współbraci i świeckich jako dobry organizator i gospodarz.Requiescant in pace. Amen

06.09
In Congregatione
O. Władysław Bohosiewicz (1868-1942) Hawrylak - Kraków (73)


O. Władysław Bohosiewicz CSSR
O. Władysław Szymon Bohosiewicz, z pochodzenia Ormianin, ur. 28 września 1868 r. w Hawrylaku, w archidiecezji lwowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 lipca 1892 r. Jako kapłan obrządku ormiańskiego pracował w Czerniowcach. Był kapelanem arcybiskupa Isakowicza. Po wstąpieniu do Zgromadzenia (Vice-Provincia Polonica, 0501) zmienił obrządek. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1895 r. Zmarł 6 września 1942 r. w Krakowie, przeżywszy 73 lata. Był magistrem Nowicjatu, rektorem w Warszawie, Krakowie. Pracował na misjach na Syberii i Kaukazie. Był spowiednikiem nuncjusza Achille Ratti, późniejszego Piusa XI, wizytatorem apostolskim zakonu OO. Paulinów. Gorliwie pracował na ambonie i w konfesjonale. Często prowadził życie odosobnione, wiele się modlił, by nabrać duchowych sił.Requiescant in pace. Amen

07.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

08.09
In Congregatione
O. Kazimierz Smoleń (1935-2008) Ryglice - Tuchów (73)


O. Kazimierz Smoleń CSSR
O. Kazimierz Smoleń, ur. 27 stycznia 1935 r. w Ryglicach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1959 r. Zmarł 8 września 2008 r. w Tuchowie, w wieku 73 lat. Pełnił misyjną posługę w Gliwicach, Łomnicy, Lubaszowej i w Tuchowie. Był misjonarzem, proboszczem, przełożonym, magistrem nowicjatu, prefektem postulatu i juwenatu braci oraz prowincjalnym moderatorem kultu MB Nieustającekj Pomocy. Organizował zagraniczne pielgrzymki dla wiernych. Jego dziełem są dom pielgrzyma i dróżki różańcowe w Tuchowie. Był gorliwym czcicielem MBNP. Odznaczał się pracowitością, życzliwością, serdecznością.Requiescant in pace. Amen

09.09
In Congregatione


Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

10.09
In Congregatione
O. Bernard Stanisław Łubieński, Sługa Boży
(1846-1933) Guzów - Warszawa (86)


Lubienski
O. Bernard Łubieński, Graf Pomian, ur. 9 grudnia 1846 r. w Guzowie, w diecezji łowickiej. Profesję zakonną złożył w Bishop Eton w Anglii, w dn. 7 maja 1866 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Akwizgranie (Aachen) 29 grudnia 1870 r. Zmarł 10 września 1933 r. w Warszawie, przeżywszy 86 lat. Do 1882 r. należał do Prowincji angielskiej (1100). Był sekretarzem prowincjała angielskiego o. Roberta Coffina, chronistą, archiwistą, prokuratorem prowincji i misjonarzem na ziemi angielskiej. Przyczynił się do powrotu redemptorystów do Polski. W roku 1883 przybył do Mościsk, gdzie będąc rektorem w latach 1894-1903 i 1912-1918 rozwinął gorliwą pracę duszpasterską i misjonarską. Był niestrudzonym kaznodzieją, spowiednikiem, rekolekcjonistą, krzewicielem kultu Matki Bożej, konsultorem prowincjała. Pełnił posługę także we wspólnotach w Warszawie i w Krakowie. Wiele pisał. Wydał historię obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i żywoty: św. Alfonsa, Klemensa, Gerarda. Wielkie są jego zasługi dla polskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Jego proces beatyfikacyjny jest w toku. W dn. 7 marca 2018 r., przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych został promulgowany dekret papieża Franciszka o uznaniu heroiczności jego cnót i przyznany tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.


Bł. Maria Celeste Crostarosa OSSR
Wspomnienie Liturgiczne

Crostarosa
Maria Celeste Crostarosa (1696-1755)
Modlitwy - Polski
Teksty Liturgiczne - Italiano / Polski

Requiescant in pace. Amen

11.09
In Congregatione
O. Alojzy Polak (1852-1925) Praha - Kraków (73)


O. Alojzy Polak CSSR
O. Alojzy Polak, ur. 20 kwietnia 1852 r. w Pradze. Profesję zakonną złożył 2 kwietnia 1879 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 września 1879 r. Zmarł 11 września 1925 r. w Krakowie. Pracował w Czechach. W roku 1887 przybył do Polski i został superiorem w Mościskach. Pełnił posługę także we wspólnocie w Tuchowie. Był spowiednikiem, ministrem, prefektem Kościoła. Odznaczał się pracowitością, prostotą. Swoim radosnym usposobieniem gromadził współbraci wokół siebie.Requiescant in pace. Amen

12.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

13.09
In Congregatione
O. Zbigniew Janus (1931-2018) Skawa - Tuchów (87)


O. Zbigniew Janus CSSR
O. Zbigniew Janus urodził się 6 lipca 1931 r. w Skawie, w archidiecezji krakowskiej. Odbył juwenat redemptorystów w Krakowie i wstąpił do nowicjatu. Pierwszą profesję złożył 2 lutego 1948 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie przyjął święcenia kapłańskie, w dn. 19 czerwca 1955 r. z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego. Przez dwa lata pracował jako duszpasterz we Wrocławiu, a następnie jako misjonarz w Gdyni, Łomnicy-Zdroju (pełnił tam także funkcję przełożonego), Warszawie, Bardzie, Tuchowie i Krakowie. Kochał Boga, ludzi i góry. Wrażliwość na piękno przyrody, pogoda ducha i życzliwe serce uwyraźniały się w jego kazaniach misyjnych i rekolekcyjnych, a czasem także w poezji. Przeżył w Zgromadzeniu Redemptorystów 70 lat, z czego 63 jako kapłan. Zmarł w Tuchowie, w dn. 13 września 2018, w wieku 87 lat. Spoczywa w Krakowie.Wspomnienie w dniu śmierci
Bł. Maria Celeste Julia Crostarosa
(1696-1755) Napoli - Foggia (58)
Bl. Maria Celeste Crostarosa OSSR

Urodzona 31 października 1696 r. w Neapolu, zmarła 14 września 1755 r. w Foggia, w wieku 58 lat. W 1716 r. wstąpiła do Karmelitanek w Marigliano, a po rozproszeniu wspólnoty wstąpiła w 1723 r. do klasztoru wizytek w Scala. Dążyła do przemiany i odnowy życia wspólnoty w duchu wizji i natchnienia Bożego, jakie otrzymała w 1725 r. Stała się w efekcie założycielką mniszego Zakonu Sióstr Redemptorystek, co miało miejsce w 1731 r. Przyczyniła się również do powstania bliźniaczego Zgromadzenia Misjonarzy Redemptorystów w 1732 r. (stąd mowa o tzw. Duplice Istituto). Z powodu nieporozumień z biskupem Tomaszem Falcoia, kierownikiem duchowym, odnośnie reguły założonych instytutów, została zmuszona do opuszczenia klasztoru w Scala w 1733 r. Pozostając wierna otrzymanemu natchnieniu, zreformowała wspólnotę zakonną w Nocera Inferiore, a następnie podjęła próbę utworzenia wspólnoty według “nowej reguły” w Roccapiemonte. Jednak i to miejsce musiała opuścić. Ostatecznie osiadła w istniejącej do dziś wspólnocie w Foggia, którą zorganizowała według zamysłu swej pierwotnej reguły. Została beatyfikowana w dn. 18 czerwca 2016 w Foggia.

Requiescant in pace. Amen
14.09
In Congregatione
O. Józef Wichert, Benonita (1771-1842) Bisztynek - Alschwangen (70)
O. Aleksander Piotrowski (1882-1940) Lipnica Murowana - Warszawa (58)
O. Jan Milczyński  (1899-1962) Strumytiv - Gliwice (63)
O. Józef Roman (1926-1992) Słona - Szczecinek (66)
Obl. Teresa Ziemba (1936-2023) Czystocheb - Toruń (87)O. Józef Wichert, ur. 18 października 1771 r. w Bisztynku, na Warmii. Profesję zakonną złożył 15 września 1793 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 stycznia 1795 r. Zmarł 14 września 1842 r. w Alschwangen (Alsunga / Alšvanga) na Łotwie, osiągnąwszy wiek 70 lat. Na polecenie św. Klemensa Hofbauera opuścił - wraz z o. Rudolphem i z kl. Kamińskim - klasztor św. Benona i udał się do Jelgavy (Mitawy). Pracował tam w miejscowej szkole. Ze względu na trudną sytuację polityczną, jaka zaistniała po trzecim rozbiorze Polski, biskup diecezji zwolnił go ze ślubów zakonnych. Był dziekanem kurlandzkim, cenzorem kazań i deputowanym do sądów cywilnych Guberni Kurlandzkiej.

O. Aleksander Piotrowski CSSR
O. Aleksander Piotrowski, ur. 25 stycznia 1882 r. w Lipnicy Murowanej, w diecezji tarnowskiej. Po ukończeniu seminarium w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie 29 czerwca 1907 r. Jako kapłan diecezjalny, był  wikariuszem w Przemyślu i Lubzinie. Po pięciu latach kapłaństwa, w 1912 r. wstąpił do Zgromadzenia. Profesję zakonną złożył 8 września 1913 r. Zmarł 14 września 1940 r. w Warszawie, w wieku 58 lat. Pełnił posługę we wspólnotach w Maksymówce, Mościskach, Tuchowie, Krakowie i Warszawie. Dużo pracował na misjach. Szerzył kult Świętych Polskich. Jest Autorem «Roty» polskich katolików (1927): YouTube (Kielce), Rota w czasie Covid-19.

O. Jan Milczynski CSSR
O. Jan Milczyński, ur. 15 stycznia 1899 r. w Strumytiv, w diecezji stanisławowskiej. Profesję zakonną złożył 28 sierpnia 1920 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 kwietnia 1923 r. Zmarł 14 września 1962 r. w Gliwicach, przeżywszy 63 lata. Jako ksiądz greko-katolicki wstąpił do Zgromadzenia. Był dobrym spowiednikiem. Cechowały go pobożność i uczynność. Był przywiązany do swojego obrządku.

O. Jozef Roman CSSR
O. Józef Roman, ur. 5 lipca 1926 r. w Słonej, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1947 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1954 r. Zmarł 14 września 1992 r. w Szczecinku, po 66 latach życia. Służbę kapłańską pełnił w Elblągu i w Toruniu. Pracował też na misjach. Był wesoły, życzliwy wobec współbraci. Odznaczał się zdrową pobożnością, pogodą i prostotą ducha.

Teresa Ziemba, Toruń

Śp. Teresa Ziemba, oblatka Zgromadzenia Najswiętszego Odkupiciela, ur. 19 stycznia 1936 roku w miejscowości Czystochleb (diecezja toruńska), odeszła do Pana w dniu 14 września 2023 roku, w wieku 87 lat. Pani Teresa mieszkała od ponad 50 lat na terenie parafii św. Józefa w Toruniu. Od początku pobytu w tym miejscu związała się z kościołem parafialnym oraz z redemptorystami, którzy tu posługiwali. Na przestrzeni minionych lat była zaangażowała w wiele dzieł istniejących przy kościele i parafii św. Józefa. Była mocno zaangażowana w pomoc charytatywną w ramach Grupy Charytatywnej, zawsze angażowała się w ruchy obrony życia (stąd jej przewodniczenie od wielu lat wspólnocie duchowej adopcji dziecka poczętego). Uczestniczyła czynnie w działaniach podejmowanych przez Akcję Katolicką, Klub Seniora oraz apostolat modlitwy. Była jedną ze współorganizatorek bardzo licznych „margaretek”, grup osób modlących się regularnie za poszczególnych redemptorystów. Sama napisała: „Dla mnie kościół na Bielanach to drugi dom. A ojcowie i siostry zakonne to jak rodzina. I za to Panu Bogu dziękuję”. Była wyrazistym znakiem obfitości Bożego odkupienia wobec własnej rodziny i ludzi, wśrod których żyła i działała.Requiescant in pace. Amen
15.09
In Congregatione

O. Michał Łukasik (1934-2017) Żeleźnikowa - Gdynia (83)


O. Michal Lukasik CSSR
O. Michał Łukasik przyszedł na świat 11 sierpnia 1934 w Żeleźnikowej, w diecezji tarnowskiej. Zmarł w Gdyni w dniu 15 września 2017 roku. Od dzieciństwa pragnął zostać kapłanem. Mimo wojny i trudności w kontynuowaniu nauki w czasach tuż po wojnie pragnienie to pozostało żywe, dlatego w 1950 r. rozpoczął edukację gimnazjalną w juwenacie redemptorystów w Toruniu. Następnie odbył nowicjat w Tuchowie i w dn. 31 sierpnia 1953 r. złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, po czym kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. W dniu 2 sierpnia 1958 r. złożył profesję wieczystą, a 26 czerwca 1960 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego. Ukończył tirocinium pastoralne w Krakowie (1960-1961) i pracował jako misjonarz i rekolekcjonista w Tuchowie. Pełnił posługę  w domach zakonnych w Tuchowie (1961-1962), w Gdyni (1962-19664), w Skarżysku-Kamiennej (1964-1969), w Zamościu (1969-1972), w Głogowie (1972-1977). W roku 1977 został skierowany ponownie do Gdyni, gdzie pracował jako misjonarz, następnie służył jako kapelan gdyńskiego szpitala miejskiego (1978-2008) oraz kapelan w domu zakonnym Sióstr Miłosierdzia. Jako emeryt pomagał w duszpasterstwie redemptorystów w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni.Requiescant in pace. Amen

16.09
In Congregatione
Br. Filip - Józef Poniewierski (ur. 16.09.1888) Pacanów - Warszawa 44 (55)
Br. Jacek - Władysław Łączka (1894-1962) Duszniki - Głogów (68)


Br. Filip Jozef Poniewierski CSSR
Br. Filip - Józef Poniewierski, ur. 16 września 1888 r. w Pacanowie, w diecezji kieleckiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1910 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, ukończywszy 55 lat życia. Pełnił posługę w Mościskach, Tuchowie i w Warszawie. Na czas pierwszej wojny światowej udał się do Czech. Był szewcem z zawodu. Pracował także jako ogrodnik i furtian. Był wzorowym zakonnikiem.


Br. Jacek - Władysław Łączka, ur. 31 maja 1894 r. w Dusznikach, w archidiecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 16 października 1919 r. Zmarł 16 września 1962 r. w Głogowie, mając 68 lat. Pracował w Kościanie, Warszawie, Zamościu, Gliwicach i w Głogowie. Był infirmarzem. Odznaczał się pracowitością, przywiązaniem do Zgromadzenia i pobożnością. Chorobę znosił z godnym podziwu spokojem.Requiescant in pace. Amen

17.09
In Congregatione
O. Marian Nalepa (1936-2019) Tarnów - Głogów (83)


O. Marian Nalepa CSSR
O. Marian Nalepa urodził sie w dniu 27 lutego 1936 roku w Tarnowie. Złożył pierwszą profesję w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela w dniu 31 sierpnia 1953 r., a święcenia kapłańskie przyjął w dniu 26 czerwca 1960 r. Studiował na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim (KUL), gdzie w 1967 r. uzyskał doktorat w dziedzinie teologii fundamentalnej, na podstawie pracy Zagadnienie struktury aktu wiary chrześcijańskiej w świetle poglądów A. Brunnera. W latach 1967–1972 pełnił funkcję prefekta w Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie oraz wykładał teologię fundamentalną, filozofię religii, historię religii, teologię ekumenizmu i teologię łaski. W roku akademickim 1973–1974 wykładał na KUL, a następnie został zaangażowany w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie (1974–1992). Przez 18 lat akademickiej pracy był tu bardzo cenionym wykładowcą teologii moralnej, zwłaszcza w zakresie etosu cnót teologalnych, dialogu ekumenicznego, moralności życia sakramentalnego. Po powrocie do Polski pełnił posługę  kolejno we wspólnotach w Zamościu (1992–1994), w Bardzie (1994–2004) i w Głogowie (2004-2019). Odszedł do Pana w dniu 17 września 2019, przeżywszy 83 lata, z których 67 w życiu zakonnym, a 60 w posłudze kapłańskiej. Spoczywa w Głogowie.Requiescant in pace. Amen

18.09
In Congregatione
O. Zygmunt Jakubowski (1914-1954) Warszawa - Gliwice (40)O. Zygmunt Jakubowski, ur. 25 czerwca 1914 r. w Warszawie. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1932 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1938 r. Zmarł 18 września 1954 r. w Gliwicach, w wieku 40 lat. Wkrótce po otrzymaniu święceń pojawiła się nieuleczalna choroba, która sprawiła, że nie mógł się poruszać o własnych siłach. Pomimo tego oddawał się posłudze apostolskiej jako misjonarz we wspólnotach w Warszawie, Krakowie, Mościskach, Zamościu i w Gliwicach. Był wesoły, miał dar łagodzenia konfliktów.Requiescant in pace. Amen

19.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

20.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

21.09
In Congregatione

O. Maksymilian Geruszczak (1872-1929) Andrychów - Kraków (56)
O. Alfred Müller (1888-1962) Drohowyż - Charata (74)
O. Jan Skowroński (1938-2013) Chraponia - Posadas (75)


O. Maksymilian Geruszczak CSSR
O. Maksymilian Geruszczak, ur. 4 października 1872 r. w Andrychowie, w diecezji krakowskiej. Po ukończeniu seminarium duchownego w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie 29 czerwca 1898 r. Pracował jako wikariusz w Oleśnej i Czchowie. Profesję zakonną złożył 15 października 1906 r. Zmarł w Krakowie, w dn. 21 września 1929 r. Był znakomitym kaznodzieją, wiele pracował na misjach. Rozwijająca się choroba nerwowa w ostatnich latach życia stała się powodem wielkich cierpień. Znosił je z poddaniem się woli Bożej. Był cichy, spokojny.

O. Alfred Mueller CSSR
O. Alfred Müller, ur. 9 lutego 1888 w Drohowyżu, w archidiecezji lwowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1911 r. Pracował w Krakowie. Był wikariuszem w Niegowici, Niepołomicach. Jako kapłan wstąpił do Zgromadzenia. Profesję zakonną złożył 6 stycznia 1917 r. Zmarł w Charata, 21 września 1962 r., osiągnąwszy wiek 74 lat. Spoczywa w Villa Ángela. Studia w Rzymie ukończył doktoratem z prawa. Pracował następnie w Kongo belgijskim. Do Argentyny przybył w 1938 r. Wraz z o. Stanisławem Misiaszkiem był jednym z pierwszych polskich redemptorystów w Ameryce Południowej. Apostolską posługę pełnił we wspólnotach w Villa Ángela, w Resistencia i w Charata. Pracował w duszpasterstwie, gdzie organizował życie parafialne. Pełnił także obowiązki dyrektora Juwenatu. Założył dom w Resistencia i przyczynił się do rozwoju Wiceprowincji Resistencia.

O. Jan Skowronski CSSR
O. Jan Skowroński, ur. 8 maja 1938 r. w Chraponii, k. Żuromina, w diecezji płockiej. Profesję zakonną złożył 29 września 1958 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1964 r. Zmarł 21 września 2013 r. w Posadas, w Argentynie, przeżywszy 75 lat. Spoczywa w San Vicente. Posługiwał w domach w Krakowie, w Toruniu i w Gdyni. Od 1972 r. pracował na misjach w Brazylii (Dionisio Cerqueira - 8 lat) i w Argentynie (ogólnie 33 lata).Requiescant in pace. Amen

22.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

23.09
In Congregatione
O. Mario Octavio Gómez (1972-2023)
Toro Pichay-Berón de Astrada - Quilmes (51)


P. Mario Octavio Gómez C.SS.R.
O. Mario Octavio Gómez, z Wice-Prowincji Resistencia, w Argentynie, urodził się 15 września 1972 r. w Toro Pichay - Berón de Astrada (Corrientes). Został ochrzczony i przyjął pierwszą Komunię świętą i sakrament bierzmowania w parafii San Antonio de Berón de Astrada. Uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej w swoim rodzinnym mieście. We wrześniu 1995 r. wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Nowicjat odbył we wspólnocie Resistencia, a 1 lutego 1998 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Studiował filozofię i teologię w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w San José de La Plata. W dn. 9 listopada 2002 r. złożył profesję wieczystą, 25 marca 2003 r. przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa Antonio Baseotto C.SS.R., a 17 grudnia 2003 r. przyjął święcenia kapłańskie w Berón de Astrada z rąk arcybiskupa Domingo S. Castagna, arcybiskupa Corrientes. Pracował duszpastersko w kilku wspólnotach: 2003-2004 Darregueira (Buenos Aires) jako wikariusz; 2004-2008 w San Vicente (Misiones) jako wikariusz i członek Duszpasterstwa Młodzieżowo-Powołaniowego Redemptorystów a w latach 2008-2011 w Villa Ángela (Chaco) jako wikariusz i doradca grup parafialnych. W latach 2011-2015 był proboszczem i przełożonym we wspólnocie San Pedro (Misiones). W diecezji Iguazú był dziekanem strefy wschodniej (2013-2014) i członkiem Diecezjalnej Szkoły Katechezy (2012-2014). W latach 2015-2022 był wikariuszem parafialnym w Charata, gdzie poświęcał się szczególnie opiece nad wspólnotami wiejskimi. Od 2022 r. był członkiem wspólnoty redemptorystów w Quilmes. Zmarł w dn. 23 września 2023 r., osiągnąwszy wiek 51 lat, z których 25 w profesji zakonnej, zaś niemal 20 w posłudze kapłańskiej. W Quilmes oczekuje na zmartwychwstanie.


Requiescant in pace. Amen

24.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

25.09
In Congregatione
O. Kazimierz Kudroń (1939-2012) Lipiny - Tuchów (82)


O. Kazimierz Kudron CSSR
O. Kazimierz Kudroń, ur. 31 lipca 1930 r. w Lipinach, parafia Pilzno, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1955 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 sierpnia 1961 r. Zmarł 25 września 2012 r. w Tuchowie. Pełnił redemptorystowską posługę we wpólnotach w Toruniu i w Tuchowie. Później udał się do USA. W Ojczyźnie był misjonarzem, a za Oceanem - duszpasterzem polonijnym. W czasie pobytu w USA organizował też materialną pomoc dla ubogich i wysyłał dary do Polski. Otrzymał za to krzyż Polonia Restituta oraz podziękowanie od ks. prymasa Wyszyńskiego. Miał obywatelstwo USA, lecz w 1995 r. wrócił do Polski, do ukochanego Tuchowa. Początkowo głosił kazania i spowiadał. Dotknięty głuchotą, musiał się wyłączyć z aktywnej posługi. Odszedł do Pana w wieku 82 lat.Bł. Caspar Stanggasinger (1971-1899)
Stanggasinger
Bl. Caspar Stanggasinger (1871-1899)
Berchtesgaden - Gars am Inn (28)

Requiescant in pace. Amen

26.09
In Congregatione
O. Stanisław Grela (1912-1983) Uście Solne - Zamość (71)
Br. Efrem - Piotr Tymoszek (1900-1987) Kadłubiska - Toruń (86)
O. Mieczysław Powązka (1934-2003) Szadków - Zamość (69)


O. Stanislaw Grela CSSR
O. Stanisław Grela, ur. 17 kwietnia 1912 r. w Uściu Solnym, w diecezji tarnowskiej. Profesję złożył 2 sierpnia 1931 r. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 r. Zmarł 26 września 1983 r. w Zamościu, w wieku 71 lat. Wykazywał wielkie zdolności matematyczne. Pracował w Głogowie oraz prowadził duszpasterstwo w sąsiedniej parafii Gwoździec-Rapocin. Obowiązki duszpasterskie, kapłańskie i zakonne spełniał sumiennie, dokładnie i odpowiedzialnie.

Br. Efrem P. Tymoszek CSSR
Br. Efrem - Piotr Tymoszek, ur. 24 grudnia 1900 r. w Kadłubiskach, w archidiecezji lwowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1923 r. Zmarł 26 września 1987 r. w Toruniu, przeżywszy 86 lat. Służył jako fachowy stolarz klasztorom w Toruniu, Mościskach, Wilnie, Krakowie, Łomnicy. Pracował także jako zakrystian, ekonom oraz organista. Nie bał się pracy i nie unikał jej. Swoją misję i powołanie realizował przez modlitwę, prace i życie we wspólnocie. Cechowały go zaradność i pracowitość.

O. Mieczyslaw Powazka CSSR
O. Mieczysław Powązka, ur. 4 lipca 1934 r. w Szadkowie, w parafii Kunice, w diecezji kieleckiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1959 r. Zmarł 26 września 2003 r. w Zamościu, przeżywszy 69 lat. Pracował w Elblągu, Głogowie, Gliwicach, w Łomnicy Zdroju i Zamościu. W latach 1975-1981 był duszpasterzem Polaków w NRD. Wyjeżdżał na Białoruś, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej. Ostatnie lata jego życia były zmaganiem się z chorobami i wielkim cierpieniem.Requiescant in pace. Amen

27.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

28.09
In Congregatione
O. Stanisław Szczurek (1917-1986) Mościska - Stalowa Wola (69)
O. Antoni Bazielich (1925-2006) Jazowsko - Tuchów (81)
O. Stanisław Kamykowski (1931-2012) Piotrkowice - Nowy Sącz (81)


O. Stanislaw Szczurek CSSR
O. Stanisław Szczurek, ur. 12 lipca 1917 r. w Mościskach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1936 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1941 r. Zmarł w Stalowej Woli 28 września 1986 r., w wieku 69 lat. Spoczywa w Tuchowie. Był bardzo gorliwym misjonarzem. Jego kazania były proste i przystępne w odbiorze. W swojej pracy misyjnej szerzył kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaprowadził w Gliwicach pierwsze w Polsce nabożeństwo nieustannej nowenny. Był wikriuszem prowincjała, rektorem w Gliwicach, Bardzie, Krakowie, Toruniu, Elblągu. Miał usposobienie pogodne, wesołe, przyjacielskie, przez co pozyskiwał sobie ludzi. Do tego przyczyniały się także jego serdeczność, otwartość i wielkie poczucie humoru.

O. Antoni Bazielich CSSR
O. Antoni Bazielich, ur. 13 czerwca 1925 r. w Jazowsku, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1942 r. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1949 r. Zmarł 28 września 2006 r. w Tuchowie, przeżywszy 81 lat. Oddawał się redemptorystowskiemu posłannictwu zwłaszcza w domach w Braniewie i wTuchowie, ale też i w Rzymie. Był katechetą, wykładowcą, prefektem i socjuszem studentatu, magistrem nowicjatu, dyrektorem biblioteki prowincjalnej, redaktorem „Naszych Wiadomości”, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Pracował w Sekretariacie Życia Apostolskiego, w Sekretariacie Formacji, w Archiwum Generalnym, wśród emigrantów w Republice Federalnej Niemiec. Napisał wiele artykułów i książek dotyczących historii i duchowości redemptorystowskiej. Był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, pracowitym, gorliwym, rzetelnie wypełniającym zakonne ćwiczenia i obowiązki, zawsze dyspozycyjnym i oddanym Zgromadzeniu.

O. Stanislaw Kamykowski CSSR
O. Stanisław Kamykowski, ur. 3 lipca 1931 r. w Piotrkowicach k. Tuchowa, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 sierpnia 1958 r. Zmarł 28 września 2012 r. w szpitalu w Nowym Sączu, osiągnąwszy wiek 81 lat. Spoczywa w Tuchowie. Pełnił redemptorystowską posługę w domach w Krakowie, Bardzie, Toruniu, Braniewie, w Głogowie, Skarżysku-Kamiennej i w Łomnicy-Zdroju. Pracował jako misjonarz, katecheta, wikariusz, ekonom i kapelan więzienia. Był bezkonfliktowy, mało wymagający, towarzyski, pełen pokoju i radości.Requiescant in pace. Amen

29.09
In Congregatione
O. Henryk Rachwał (1935-1996) Gorzyce - Szczecinek (61)


O. Henryk Rachwal CSSR
O. Henryk Rachwał, ur. 20 lipca 1935 r. w Gorzycach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 31 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął 27 sierpnia 1961 r. Zmarł nagle 29 września 1996 r. w Szczecinku, w wieku 61 lat. Posługiwał we wspólnotach w Głogowie, w Tuchowie, w Gdyni, we Wrocławiu i w Szczecinku. W Toruniu ukończył Tirocinium misyjne. Był misjonarzem i przełożonym w Głogowie. Odznaczał się odpowiedzialnością, pracowitością, dobrocią. Był cenionym przez kapłanów kaznodzieją. Miał pogodne usposobienie.Requiescant in pace. Amen

30.09
In Congregatione

Benedicamus Domino!

« AUGUSTUS ÷ OCTOBER »


Provincia Varsaviensis Congregationis Sanctissimi Redemptoris
Home :: CSsR News :: Defuncti in CSsR

Polonia